LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması Aslı ve Noterden tasdikli suret,vilayet makamından apostilli.
TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli..( Noter Onaylı olmayacak.)
SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan,Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli.( Tek Dr.Yeterli imzası yeterli ) ( Noter Onaylı olmayacak.)
ELİZA TESTİ
Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli.( Noter Onaylı olmayacak.)
DOĞUM BELGESİ FORMÜL A

 Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli...( Noter Onaylı olmayacak.)

FOTOGRAF
7 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.
PASAPORT SURETİ
Yeni pasaportların sadece resim olan sayfanın fotokopisi ( Apostile gerek yoktur. Pasaportunuzun bitiş süresi en az 5 senelik olması önerilir.)
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER