Makedonya Eğitim Harç Ücretleri
Makedonya Eğitim Harç Ücretleri
MAKEDONYA EĞİTİM ÜCRETLERİ
 
İNGİLİZCE BÖLÜMLER 

Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi

Tıp Fakültesi - ( İngilizce ) - 6000 € - Makedonca - 1500 

Diş Hekimliği - ( İngilizce ) - 6000 € - Makedonca - 1500 

Eczacılık - ( İngilizce ) - 6000 € - Makedonca - 1500 

Hukuk         - ( İngilizce ) - 2000 €

Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği - ( İngilizce ) - 2000 €


İNGİLİZCE BÖLÜMLER: 

Makedonya Üsküp Kril Metodi Üniversitesi

Tıp Fakültesi - ( İngilizce ) - 7000 €

Diş Hekimliği - ( İngilizce ) - 6000 €

Veterinerlik - ( İngilizce ) - 7000 €

AVRUPA ÜNİVERSİTESİ;
 
Diş hekimliği - 4000 €

Hukuk - 2500 €  
 
Sistem mühendisliği, Bilgisayar ağları ve iletişim,Veri tabanı yönetimi, Web tasarım ve Mültimedya, İş Yönetimi, Marketing, Yöneticilik, Sağlık ve eczacılık yönetimi, Diş Teknisyenliği, Politikacılık, Grafik, Moda, İç tasarım, Hukuk, İş hukuku, Uluslararası hukuk, Uluslararası ilişkiler, Detektiflik ve kriminoloji, Kamu yönetimi -  Harç Ücreti: 2500 €
 

 
 
ÜSKÜP KİRİL METODİ ÜNİVERSİTESİ;
 
Tıp - 1500 €
 
Eczacılık - 1500 €
 
Diş Hekimliği - 3500 €
 
Hemşirelik,( Ön lisans=3+1) Logopedi,(Ön lisans=3+1) 3+1,Fizik Tedavi,( Ön lisans 3+1,) Radyoloji Teknikerliği (Ön lisans: 3+1) -

Yıllık Harç Ücreti: 2000 €
 
Orman Fakültesi, İnşaat, Mimarlık Fakültesi - Yıllık Harç Ücreti: 2000 €
 
Müzik Fakültesi - Yıllık Harç Ücreti: 1300 €
 
Pedagoji Fakültesi - 800 €
 
Beden Eğitimi Fakültesi - 1000 €
 
Elektrik Mühendisliği ve Enformasyon Fakültesi Teknolojileri - 1500 €
 
Filoloji Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Felsefe Fakültesi, Teknoloji ve Metalürji Fakültesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Bilgi Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, Tarım ve Gıda Fakültesi - Yıllık Harç Ücreti: 2000 €
 
Veterinerlik Fakültesi, Mobilya Dizayn Teknolojisi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Sanatlar Fakültesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, - Yıllık Harç Ücreti: 3000 €
 

 
GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ:
 
Tıp Fakültesi Bölümleri;

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Yıllık Harç Ücreti: 1500 € 
 
Tıbbi laboratuar (3+1), Hemşire ve teknisyen (3+1), Fizyoterapist (3+1),Optimetri ve göz optik, (3+1), Diş teknisyenliği ve protez (3+1), -

Yıllık Harç Ücreti: 1500 €
 
Bilişim Fakültesi Bölümleri;

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Bilgi Sistemleri Teknolojileri, Robotik ve Akıllı Sistemler, Kriptografi ve Güvenlik, Bilim ve Tahakkuk Mühendisliği, Matematik Bölümü, Teorik Bilgisayar Bilimi -

Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Eğitim Fakültesi ;

Okul öncesi öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Ekonomi Fakültesi ;

Ekonomi, Uluslararası iktisat, Finans yönetimi, Sağlık yönetimi - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
İktisat Fakültesi :

Muhasebe, Finans ve Denetim, Yönetim ve Girişimcilik, - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Filoloji Fakültesi;

Makedon Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı. - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Hukuk Fakültesi Bölümleri ;

Hukuk, Hukuki Araştırmalar - Mali Hukuk, İdare Hukuku, edeni Hukuk, Uygulamalı Politika ve Diplomasi (Avrupa Hukuku ), Gazetecilik ve Halka İlişkiler, Kamu Yönetimi - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Mekanik Fakültesi Bölümleri;

Makine Mühendisliği, Üretim mühendisliği, Ulaştırma, organizasyon ve lojistik, - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Mimarlık, İnşaat Fakültesi bölümleri;

Jeoloji Enstitüsü, Jeoloji ve Jeofizik Bölümü, Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya, Mineral hammadde sahası, Hidrojeoloji Mühendislik, Jeolojisi Bölümü, Coğrafya Bölümü -Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ( ön lisans ), Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Tasarımı, İç Mimarlık ve Tasarım - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 

İnşaat Mühendisliği Enstitüsü;

İnşaat Mühendisliği ( 5 + 1  ), Jeoteknoloji Bölümü, Yeni Materyaller ve Teknolojiler Bölümü - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Madencilik Enstitüsü Fakültesi;

Mineral Teknolojisi, Açık işletme, Yeraltı Madenciliği, Lojistik ve Çevre Bölümü - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Turizm ve Lojistik İşletme Fakültesi;

Turizm, Otel ve restoran yönü, İş lojistik, İşletme Lojistiği, Uluslar arası Turizm ( Ön lisans ) Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Gastroloji Fakültesi Bölümleri ;

Gastronomi, Beslenme, Diyetisyenlik, Gastronomi, beslenme, diyetetik - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi Bölümleri;

Jeoloji Enstitüsü, Jeoloji ve Jeofizik, Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya Mineral hammadde sahası, Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Coğrafya,Madencilik, Doğal kaynakların Mühendislik, Lojistik (Endüstriyel Lojistik), Biyoloji, Matematik, Doğal kaynaklar Mühendisliği, Lojistik (Endüstriyel Lojistik) - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Elektrik Fakültesi Bölümleri;

Elektrik mühendisliği, Yenilenebilir enerji kaynakları, Otomatik kontrol sistemleri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Endüstriyel Elektronik ve Otomatik, Elektrik Ölçüm ve Standartları, Endüstriyel Süreç Bilgisayarı, - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Müzik Fakültesi Bölümleri;

Müzik teorisi ve müzik pedagojisi, Etno müzikoloji ve Halk Çalgıları, Piyano, Nefesli Çalgılar, Flüt, Obua, Klarnet, Boynuz, Trompet, Trombon, Telli çalgılar, Keman, Viyola, Bas, Vokal şarkı, Caz Araştırmaları, Enstrümantal caz, Gitar, Caz Trompet, Saksafon, Jazz davul, Piyano, -
Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Teknoloji Fakültesi Bölümleri;

Teknoloji ve Teknik Bilimler, Tekstil Tasarımı ve Yönetimi, Tekstil, Tasarım Yönetimi, Malzeme Mühendisliği, Moda, -Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Ziraat Fakültesi Bölümleri;

Ziraat mühendisliği, Ziraat yöneticiliği, Bitki Koruma Bölümü ve Çevre, Biyoteknoloji Genetik ve Seçim, İşletme Bölümü ve Tarım Kontrol Ürünleri, Bağcılık, Şarapçılık, Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Danışma ve Profesyonel kırsal destek geliştirme Gıda teknolojisi ve hayvansal ürünlerin işleme üretim. - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Doğa Fakültesi Bölümleri;

Madencilik, Mineraloji, Petrol ve petrol kaynakları, Jeoloji, Jeofizik, Grafik ve Tasarım, Çevre Mühendisliği, Sanayi Lojistik, Geomekanik, Mineral Teknolojisi, Yer Bilimleri, Hidrojeoloji, Yüzey istismarı, Yeraltı istismarı, - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Enformatik Fakültesi

Bilişim, İşletme Enformatiği (İngilizce), - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Teknoloji ve Teknik Bilimleri Fakültesi

Yeni teknolojiler ve malzemeler, Tekstil Mühendisliği, Tekstil tasarımı ve yönetimi – Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 

 
TETOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ;
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Revir, Genel Hemşirelik, Ebelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Fizyoterapi - Yıllık Harç Ücreti: 1500 €
 
Matematik ve Doğa Bilimler Fakültesi

Biyoloji, Biyokimya, Analitik Kimya, Fizik Kimya, Kimya Öğretmenliği (Üsküp),Fizik Öğretmenliği (Üsküp),Matematik Öğretmenliği (Üsküp),Bilgisayar Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Ekoloji ve Teknoloji Enstitüsü - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Felsefe Fakültesi

Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Pedagoji, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji -Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Kültür Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat.- Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Filoloji Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tercümanlık, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Makedon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım, Boyama, Figüratif Sanat, Heykel, Grafik, Boyama, Grafik tasarım Heykel. - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
 
Müzik Sanat Fakültesi

Müzik Öğretmenliği, Sanat Müziği, Koro, Kompozisyon, Müzik Bilimi, Orkestra Etno- Müzikoloji, Vokal: Enstrümantal, Şarkı, Solo, Piyano, Keman, Viyola, Violonçenlo, Kontrbas, Klarnet, Saksafon, Obua, Gitar, Flüt, Fagot, Trup, Trombon, Borular. Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Dramatik Sanat Fakültesi

Oyunculuk, Film Yönetmenliği, TV Genel Müdürlüğü, Montaj, Kameramanlık, Beden Eğitimi, Antrenörlük, Yüzme, Hentbol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Atletizm - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Hukuk Fakültesi

Hukuk, Uluslar arası Hukuk, Uluslar arası İlişkiler, Yönetim İdaresi, Gazetecilik, Siyaset Bilimi. Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
İktisat Fakültesi

Ekonomi, Finans, Muhasebe yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Ekonomi ve iş yönetimi,Turizm, Genel Turizm, Turizm Yönetimi -

Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
İnşaat Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İnşaat mühendisliği, Altyapı ve yol Mühendisliği, Mimarlık, Tasarım, Kentleşme Mekatronik, Mühendislik Ekonomisi - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
Gıda Teknoloji Fakültesi

Beslenme, Gıda Teknolojisi, Beslenme - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 
İşletme Fakültesi

İş İdaresi, İşletme, Kamu Yönetimi - Yıllık Harç Ücreti: 1000 €
 

 
MANASTIR ÜNİVERSİTESİ;

Mühendislik Fakültesi;

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Yönetim, Ulaşım Müh ( Lojistik ) , Grafik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim ve Bilgi Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Güç Mühendisliği ve Otomasyon, Makine Mühendisliği, Endüstri Yönetimi.  - Yıllık Harç Ücreti; 1000 €
 
 
Ekonomi Fakültesi;

İşletme Yönetimi, Uluslar arası Ekonomi ve İşletme, Pazarlama Marketing Yönetimi, Finans Yönetimi, İşletme ve Bilişim. Harç Ücreti; 1000 €
 
Turizm Fakültesi;

Turizm, Sigortacılık, Gastronomi, Otel Yönetimi, Gümrük İşletmeciliği , Yılık Harç Ücreti; 1000 €
 
 
Manastır Üniversitesi Eğitim Fakültesi;

Okul Öncesi Öğretmenliği, İlkokul Öğretmenliği, Makedon Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Bilişim ve Teknoloji Bilimi - Yıllık Harç Ücreti; 1000 €
 
İdari Bilimler ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Fakültesi;

Avrupa Proje Yönetimi ve Entegrasyonu, Kamu Yönetimi, Yazılım Uygulamaları Mühendisliği ve Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi

Harç Ücreti; 1000 €
 
Bio-Teknoloji Fakültesi;

Bio-Teknoloji Bilimi ve Yönetimi, Tarla Ürünleri Bölümü, Hayvan Ürünleri Aşamaları - Harç Ücreti; 1000 €
 
Güvenlik Fakültesi;

Suç Bilimi, Uluslar arası Güvenlik - Harç Ücreti; 1000 €
 
Manastır Üniversitesi Hukuk Fakültesi;

Hukuk - Harç Ücreti; 1000 €
 
Teknoloji ve Teknik Öğretim Fakültesi;

Gıda Teknolojileri ve Bioteknoloji , Gıda ve Beslenme Bölümü

Harç Ücreti; 1000 €
 
Manastır Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu;

Hemşirelik, Tıbbı Laboratuar Analisti, Fizyoterapistlik, Ebelik, Radyoloji Teknisyenliği - Harç Ücreti; 1000 €
 

  
 
Copyright 2024 © | Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ltd.Şti.