Plovdiv Tıp Koleji

Plovdiv Tıp Koleji:

1997 yılından beri Plovdiv Tıp üniversitesi’nin yapısında ana bir bölüm olarak yer almaktadır. Kolej Kiril ve Metodik madalyası ve Avrupa Hemşire modülünün onur madalyasını taşımakta olup Bulgaristan Kolejler Birliği üyesi ve Bulgaristan bilim adamları birliğinin Plovdiv bölümünün kolektif üyesidir.


Tıp kolejinin öğrenci yurdu, öğrenci yemekhanesi, kütüphanesi ve akademik kulübü mevcuttur.


Eğitim : Eğitim devamlı eğitim şeklinde üç ve dört yıl süreli olup yeni akademik programlara göre yürütülmektedir.


2002 yılında kolejin tüm bölümleri Değerlendirme ve tanıtım ulusal ajansı tarafından tanınmıştır.


Plovdiv Tıp Kolejinden mezun olanlar Lisans dereceli yüksek öğretim kazanırlar ve eğitimlerine Tıp Üniversitesinde Yüksek lisans programda devam ederler.


Öğrenci Kabul Edilmesi: Plovdiv Tıp Kolejinde yabancı öğrencilerin kabul edilmesi için fiziksel olarak sağlıklı ve seçmiş oldukları meslek için psikolojik olarak uygun olmaları gerekliliği ile birlikte lise eğitimini tamamlamış olmaları gereklidir.

 


Plovdiv Tıp koleji Bölümleri ;


Fizik Tedavi Rehabilitasyon


Diş Teknisyenliği


Eczacı Asistanlığı


Röntgen Teknisyenliği


Hemşirelik


Ebelik


Sağlık Müfettişliği


Tıp Laborantı


Hemşirelik Bölümü:
Eğitim süresi dört yıl olup yedi somestirdan oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler
görülmektedir: Felsefe ve Hemşireliğin tanıtımı. Hemşireliğin teorik ve pratik esasları. Anatomi, Genel ve Klinik Patolojisi. Fizyoloji ve Pata fizyoloji. Mikrobiyoloji, Vitusoloji ve parazitoloji. Farmakoloji. Hemşirelikte tıbbi aletler. Hemşirelikte görsel teşhis. Tıp genetiği. Fizik terapi ve rehabilitasyon. Hijyen ve ekoloji. Beslenme ile tedavi. Latince ve tıbbi terimler. Klinik laboratuar, Biyokimya ve immünoloji. Sinir hastalıkları. Psikiyatri. Göz hastalıkları. Kulak Burun Boğaz hastalıkları. Cilt ve zührevi hastalıklar.


Ebelik Bölümü:
Eğitim süresi dört yıl olup yedi som estir dan oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir. Felsefe ve Hemşireliğin ve Ebeliğin tanımı. Hamile, doğurmuş kadınlar ve jinekolojik olarak hasta kadınlarda hemşirelik ve hasta bakımının teorik ve pratik esasları. Ebelik. Jinekoloji. Neonatoloji. Çocuk hastalıkları. Anatomi, Genel ve klinik Patoloji. Klinik Laboratuar ve biyokimya. Ebelik ve jinekoloji Pratiğinde Görsel Teşhis. Tıp genetiği. Fizik Terapi ve Rehabilitasyon. Hijyen ve Ekoloji. Farmakoloji. Beslenme ile tedavi. Latince ve tıbbi terimler. Olağan Hal tıbbi. İç hastalıkları. Cerrahi. Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakim. Bulaşıcı hastalıklar ve Epidemiyoloji. Sinir hastalıkları. Psikiyatri. Göz hastalıkları. Kulak Burun Boğaz hastalıkları.


Rehabilitasyon Terapisi Bölümü: Eğitimin süresi dört yıl olup yedi somestirdan oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Genel Kineziterapi. Özel Kineziterapi. Masaj, Fizik terapi ve rehabilitasyon. Kineziyoloji. Patokineziyoloji. Elle Kas Teşhisi. İş terapisi ve ergonomi.  Anatomi ve Biyomekanik. Fizyoloji ve patofizyoloji. Genel hasta bakimi. İç hastalıkları ile ilk doktor öncesi yardim. Cerrahi. Ortopedi, Travmatoloji ve Ortotik. Çocuk hastalıkları. Ebelik ve jinekoloji. Sinir hastalıkları. Psikiyatri. Cilt hastalıkları. Görsel teşhis. Farmakoloji.

 
Eczacı Asistanlığı Bölümü: Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanır. Sayılan dersler görülmektedir: ilaç araçlarının teknolojisi. Eczacilik kimyası. Farmakognozi. Sosyal Eczacılık ve Eczacılık mevzuatı. Anatomi. Fizyoloji. Patoanatomi ve Patofizyoloji. İnorganik ve organik kimya. Analitik kimya. Biyokimya. Eczacılık botaniği. Mikrobiyoloji ve Vitusoloji. Hijyen ve ekoloji. Farmakoloji. İlaç araçlarının toksikolojisi. Latince. Olağan ustu haller tıbbi.


Diş Teknisyenliği Bölümü:
Eğitim süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Diş teknisyenliğindeki öğrenciler, yüksek teknik seviyede bulunan, modern donanımlı eğitim laboratuarlarında eğitim görürler. Sayılan dersler görülmektedir: Çiğneme organının anatomisi, Fizyoloji ve biyomekaniği. Diş teknisyenliği madde bilgisi, aletler ve aparatlar. Diş anatomisi ve morfolojisi ile çizim, heykelcilik ve modelcilik. Diş ipotezlerinin teknolojisi. Protez yapımının estetik esasları. Çene ve yüz protetigi. İnsan anatomisi. İnsan fizyolojisi. Hijyen ve ekoloji. Latince ve tıbbi terimler. Olağan üstü haller tıbbi, Doktor öncesi tıbbi yardım.


Röntgen Teknisyeni Bölümü:
Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Rontgenografi tekniği. Röntgen foto laboratuar tekniği. Radyobiyoloji. Röntgen anatomisi ve röntgen teşhisi. Nükleer tıp. Işın terapisi. Görsel teşhis ve kalite kontrolü. Röntgen fiziği. Elektro fizyoloji. Röntgen tekniği ve başkaca teknikler. Radyasyondan korunma. Röntgen teşhisi ve terapisinin prensipleri. Anatomi. Fizyoloji. İç hastalıkları. Çocuk hastalıkları. Cerrahi hastalıkları. Ortopedi ve travmatoloji. Doktor öncesi tıbbi yardım. Kazalar tıbbi. Farmakoloji. Hijyen ve ekoloji. Latince ve tıbbi terimler. Hasta genel bakımı.


Tıp Laborantlığı Bölümü:
Eğitim süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Klinik laboratuar. Mikrobiyoloji ve Vitusoloji. Histoloji ile histotekni ve genel patoloji. Parazitoloji. Laboratuar tekniği ve aparatlar. Biyokimya ve patobiyokimya. Tıp genetiği. İç hastalıkları ile farmakoloji. Çocuk hastalıkları ile Neonatoloji. Bulaşıcı hastalıklar ile Neonatoloji. Hemşirelik tekniği ile hasta bakimi. Doktor öncesi yardım. Latince ile tıbbi terimler. Laboratuar çalışmasında hijyen ve güvenli. Olağan üstü haller tıbbi.


Sağlık Müfettişliği Bölümü:
Eğitim süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: iş güvenliği. iş hijyeni. Çocuk ve genç yaş hijyeni. Epidemiyoloji. Isınma ve havalandırma. Su sağlanması. Elektronik. Bina inşaatı. Anatomi. Fizyoloji. Mikrobiyolog ve virosoloji. Tıbbi parazitoloji. Bulaşıcı hastalıklar. Cerrahi hastalıklar. Doktor öncesi tıbbi yardım. Meslek hastalıkları ile teknolojisi. Olağanüstü haller tıbbı
 
Ayrıca üniversitede uzmanlık dallarında ve doktora için eğitim verilmektedir. Üniversitede Tıp Literatürünü içeren bilgisayar salonlarına sahip kütüphane de bulunmakta olup, buradan her türlü bilgi almak mümkündür. Ayrıca üniversitede 2 yataklı odalar halinde konforlu ve rahat döşenmiş yurt oteli de bulunmakta olup, buralarda öğrenci için gerekecek her türlü ayrıntı bulunmaktadır. Üniversitenin kapalı ve açık spor salonları, tenis kortları, futbol, basketbol sahaları ve havuzu bulunmaktadır.

 


Eğitim Ücretleri;


Hazırlık; 3200 Euro - Lisans; 4000 Euro


Harç ücretlerini her yıl  iki eşit taksitle sömestr başında üniversitelere ödeyebilirsiniz..