Varna Hür Üniversitesi 1991 yılında kurulmuştur.


21 Temmuz 1995 arası 37. Ulusal Kurul kararı ile Üniversite bir yüksek öğrenim kurumunun statüsü verildi.
 

İş İdaresi, Sosyal, Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Şirket Güvenlik Yönetimi, Yapı ve Tesisat İnşaat, Moda,: Şu anda da dahil olmak üzere 35 farklı dalda Üniversitesi'nde okuyan 10 000 öğrenci var.


Eğitim sürecindeki temel öncelikler arasında Tekstil, Gazetecilik, Avrupa Çalışmaları, vb bilgisayar çalışmaları ve yabancı dil öğretimi vardır.


5 yıllık bir dönem için kurumsal akreditasyon verilen ilk özel üniversitedir.


Sadece on yıl önce kurulan üniversitenin daha fazla olarak kendini kurulması olmuştur ülke için öncelikli ilgi alanları yanı sıra bilimsel ve akademik ürün yaratmakta olan Bulgar ve yabancı öğrencilerin eğitimi birleştiren bir akademik merkezde, uluslararası konvertibilite için not ve yüksek rekabet gücü.


ISO 9001:1994. Varna Serbest Üniversitesi başarıyla Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme denetimi geçti ve dünya standardı ISO 9001:1994 uygunluk için uygun bir sertifika aldı.


Bulgaristan'ın en büyük limanı, en genç üniversite Avrupa, ABD ve Asya'daki akademik yapıların saygın ve memnuniyetle ortağıdır.


Konuşmacılar ve üniversite öğrencileri programlar Tempus, Erasmus, Leonardo ve Avrupa Birliği'nin diğer araştırma ve eğitim programları çerçevesinde projelere artan etkisi ile katılmaktadırlar.


Üniversite elindeki eğitim sürecinin yürütülmesi için tüm çağdaş ihtiyaçlarını karşılamada iki bina (her ikisi de kendi mülkü) sahiptir, öğrencilerin yurdu, spor ve sağlık merkezi, laboratuar ve sanat eserleri odaları, kendi ulaşım, internet erişimi olan bilgisayar odaları yılda 6000 yeni öğeler, yabancı uzman gazete ve dergiler yüzlerce verilir. kurgu 000 36 üzerinden hacimleri, bilimsel ve referans kitapları, bir çok yönlü kütüphanesi..

 


Bir üniversite yayınevi ve kitapçı da bulunmaktadır.


12 Nisan 2001 VFU Bakanlığı Konseyi Değerlendirme ve Akreditasyon Ulusal Ajans tarafından akredite edilen ilk sivil toplum üniversite oldu.

1.Uluslararası Ekonomi İlişkiler

2.Maliye ve Muhasebecilik

3.İş Ekonomisi

4.Uluslararası Pazarlama

5. Uluslar arası İlişkile

6.Yöneticilik

7.Mahkeme Yönetimi

8.Düzenleme ve Yönetim Halk Sektörü

9. Uluslararası İş Yönetim

10.Turizmde Yöneticilik

11.Şirket Yöneticiliği

12.Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

13.Web Dizayn

14.Bilgi Sistemleri

15.Hukuk

16.Psikoloji ( İngilizce )

17.Devlet Güvenliği

18.Kurum Güvenliği

19.Musibet ve Onarım Güvenliği

20.Mimarlık

21.Mimarlık ve Tasarım

22.Çizelge Tasarım

23.İnşaat Mühendisliği

24.İtfaiye Güvenliği ve Halk Koruma

25.Moda ve Yönetim

Varna Hür Üniversitesi Harç Ücretleri;
 
Uluslararası Ekonomi İlişkiler,  Maliye ve Muhasebecilik, İş Ekonomisi, Uluslararası Pazarlama,  Uluslar arası İlişkiler, Yöneticilik, Mahkeme Yönetimi,  Düzenleme ve Yönetim Halk Sektörü, Uluslararası İş Yönetim, Turizmde Yöneticilik, Şirket Yöneticiliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Web Dizayn, Bilgi Sistemleri, Hukuk, Devlet Güvenliği, Kurum Güvenliği, Musibet ve Onarım Güvenliği, Mimarlık ve Tasarım, Çizelge Tasarım, itfaiye Güvenliği ve Halk Koruma, Moda ve Yönetim


Bölümler
 Hazırlık Dil Eğitimi : 3000 €  ( Bulgarca ) 

Bölümler Lisans Eğitimi :  3000 €  ( Bulgarca )


İnşaat Mühendisliği,

Hazırlık Dil Eğitimi : 3000 € ( İngilizce )  

Lisans Eğitimi : 4000 €  ( İngilizce )  

Mimarlık : 

Hazırlık Dil Eğitimi : 3000 € ( İngilizce )  

Lisans Eğitimi : 4800 € ( İngilizce )