Plovdiv Tıp Üniversitesi


PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ 
         


1945 yılında kurulan Plovdiv Tıp Üniversitesi bugüne kadar Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’nın toplam 43 ülkesinden 22 000’den fazla Bulgar ve yabancı öğrenciye eğitim vermiştir.
 
Mezun olan öğrencilerin büyük bir bölümü bugün kendi ülkelerinin sağlık alanlarında saygın ve yetkin uzman ve lider konumundadır. Buna rağmen öğretmen ve okul arkadaşları ile mesleki ve duygusal açıdan bağlı kalır.  Hayatlarında, Üniversite olduğu gibi Plovdiv şehrinin kendiside önemli yer almakta ve mümkün olan her durumda minnettarlıklarını ifade etmektedir.
 

 

Plovdiv Tıp Üniversitesinin yapısı - Üniversitenin temel akredite kısımları:


Tıp Fakültesi ( İngilizce )


Diş Hekimliği Fakültesi ( İngilizce )


Eczacılık Fakültesi


Toplum Sağlığı Fakültesi


Tıp Koleji


Dil Öğrenim Departmanı


Plovdiv Tıp Üniversitesi Avrupa Tıp Okulları Birliği üyesidir. Avrupa strüktürlerine entegrasyon amacıyla kaliteli eğitim ile öğrenci ve öğretmen hareketliliğini sağlamak için üniversite, Avrupa Birliği’nin uluslar arası eğitim program ve projelerine katılım sağlayan ERASMUS programının bir parçasıdır. 

 


EĞİTİM

Tıp, Diş, Eczacılık ve Toplum Sağlığı hizmetleri dallarında eğitim veren Plovdiv Tıp Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde öğrenim imkanları sunmaktadır.


Plovdiv Tıp Üniversitesinin bütün öğretim programları normal öğrenim olarak Bulgaristan’da yüksek öğrenimin tekdüze devlet standart gereksinimlerine göre sunulmaktadır.
 
Plovdiv Tıp Üniversitesi eğitim - öğretim programının ilgili Avrupa üniversitelerinin eğitim - öğretim programları ile harmonizasyonu Avrupa Kredi Transfer Sisteminin ( ECTS ) uygulanması ile başarılır.
 

Bu sistem, eğitim - öğretim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve öğrenci hareketliliğin arttırılmasını sağlamaktadır. Yeni öğretim programları eğitim sürecinde internet eğitimi ve interaktif yöntemlerin sunulması ile ilgilidir.
 
 Bütün üniversite departmanları dünya gereksinimleri ile uyumlu olarak yüksek öğrenim gereksinimlerine cevap verecek şekilde kurulmuştur. Departmanlar, teorik, ön klinik ve klinik eğitim sunma imkanı ile tanı, tedavi, araştırma ve tıp uzmanları yetiştirmek için çağdaş donanıma sahiptir.


Klinik eğitim, ülkemizin modern donanım ve çağdaş teknolojilerle donatılmış en büyük hastanesi olan St. Georgi Üniversite Hastanesinde verilmektedir.
     
Öğrenciler, ders anlatma, laboratuar uygulama, klinik grup ve hastane pratiği şeklinde eğitim görür. Öğrenciler, gelecekteki mesleki planları ve ilgi alanları açısından bireysel uygulama çalışmalarına teşvik edilir.

 


AKADEMİK KADRO


Devamlı statüde 158 profesör

698 doçent
 
Bunların tamamı derin mesleki bilgiye, yüksek bilimsel başarılara ve zengin öğretmenlik tecrübesine sahiptir. Hepsi uluslar arası tıp organizasyonlarının saygın üyeleri olup, ulusal ve uluslar arası araştırma ekiplerine iştirak etmekte ve sadece tıp bilimi ve pratiğinin değil, tıp eğitiminin gelişimi için de çalışmaktadır.
 
Modern donatım ile birlikte bu durum geleceğin hekim, diş hekimi ve diğer uzmanları tarafından tıp bilgi ve becerilerinin mükemmel bir şekilde özümsenmesine önkoşul sağlar.
 

 
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM


YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 
Tıp - 6 yıllık eğitim ( 10 sömestre ve 12 aylık klinik beceri eğitimi )
 
Diş Hekimliği - 5,9 yılık eğitim ( 10 sömestre ve 9 aylık klinik beceri eğitimi )
 
Eczacılık - 5 yıllık eğitim ( 9 sömestre ve 6 aylık klinik beceri eğitimi


Eğitim süresini ve mezuniyet sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler tıp, diş hekimliği ve eczacılık yüksek lisans derecelerine sahip olur ve doktor, diş hekimi ve eczacı mesleki kalifikasyon derecelerini kazanır.

 


LİSANS PROGRAMLARI


Hemşirelik - 4 yıllık eğitim ( 6 sömestre ve 9 aylık pratik uygulama )
 
Ebelik - 4 yıllık eğitim ( 6 sömestre ve 9 aylık pratik uygulama )
 
Sağlık Yöneticiliği - 5 yıllık eğitim

 


MESLEKİ LİSANS DERECESİ PROGRAMLARI


Yıllık eğitim programları - Toplum sağlığı müfettişi, yardımcı eczacı, tıp laborantı, rehabilitasyon terapisti, röntgen laborantı, diş teknisyeni. Eğitim Tıp Koleji’nde verilir.
 


LİSANS SONRASI EĞİTİM


Doktora bilimsel yeterlilik derecesi programları - doktora tezi hazırlanması ve


tez savunmasıyla tamamlanan 3 yıllık normal öğretim programıdır.
 
Meslek edinme - mezuniyet sınavları ile tamamlanan 3 ila 5 yıl arası normal


Öğretim


Sürekli eğitim - Farklı konular, yüksek ihtisas tıp teknikleri, yeni yöntemler vs.

üzerinde kısa süreli eğitimleri 

 


DİL ÖĞRENİM DEPARTMANI


Yabancı öğrenciler için Bulgar dili başlangıç eğitimi;
 
Bütün öğrenciler için Latince eğitim;
 
Bütün öğrenciler için farklı Avrupa dillerinde yabancı dil eğitimi;
 
Bulgar doktora öğrencileri için tıp metinlerinin dil sorunları hakkında özel kurslar;

 


PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERİ


Yabancı öğrenci değiş tokuşunda aktif tecrübe;


Üniversiteyi bilgi üreten öncü ve yabancı öğrenciler tarafından tercih edilen kurum haline getirmek;


Uluslar arası proje ve programlara katılmaktır.

 


KÜTÜPHANE VE ENFORMASYON MERKEZİ


Kültür ve enformasyon merkezi olan Plovdiv Tıp Üniversitesi Kütüphanesi 1600 metrekarelik alanda yerleşik ve 190 000 adet üzerinde kitap ve başvuru kaynağına elektronik ve kağıt veri taşıyıcı üzerinde sahiptir.


Erişimi ücretsiz olan Kütüphane, elektronik kitap katalogları, diğer Bulgar ve yabancı üniversiteleri ile internet bağlantısı ve Amerikan üniversitelerinden kitap sipariş sistemi sunmaktadır. Kütüphane kaynakları ve okuma salonları öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını tamamen karşılar.
           
Plovdiv Tıp Üniversitesi öğrencilere kişisel hazırlık ve eğitim için bütün şartları sağlamaktadır.
 
İnternet eğitim uzaktan eğitim alma olanağı sunar.

 


KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ


Plovdiv Tıp Üniversitesi, yeni mezun olan öğrenciler ile iş hayatı arasında iletişim kurma olanakları sağlayarak öğrencilerin mesleki gelişimine ve iş bulmalarına yardım eden kariyer geliştirme merkezine sahiptir.


PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ YURTLARI

Plovdiv Tıp Üniversitesinin yurtları Plovdiv’in batı kısmında St. Georgi Üniversite Hastanesi  yakınlarında Tsarevets Sok. No: 2’de bulunur.     


Toplam 960 yatağı olan yurt iki bloktan ibarettir. Odalar iki yataklı olup her bir odanın müstakil banyo ve tuvaleti vardır.


Ayrıca kendi kendine eğitim için 70 yerden oluşan okuma salonu,  200 kişilik yemekhane, 30 adet bilgisayarla donatılı internet kulübü, spor
sahası, kafe - pastane, dinlenme parkı ve otoparkı vardır.

 


SPOR MERKEZİ


Tenis, basketbol, voleybol, futbol, yüzme gibi birçok spor için uygun kapalı spor salonu. Her yıl tenis, basketbol ve futbol turnuvaları organize edilir. Öğrencilerimiz ulusal spor etkinliklerine katılır.


Onaylanan öğrenci adaylarına eğitim - öğretim yılının başlamasından önce bildirilir ve normal öğretim öğrencisi olarak kayıtları yaptırılır.


Yabancı öğrenciler, Tıp ve Diş Hekimliği bölümleri için İngilizce dil gruplarında toplanır veya bir yıl süreli Bulgarca hazırlık eğitimi görür.
 
2007 yılından itibaren Plovdiv Tıp Üniversitesi tarafından verilen diplomalar Avrupa Birliği üye ülkeler ile Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerinde geçerlidir.


Bulgaristan Cumhuriyeti 1 Ocak 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne Katılım Sözleşmesinin şartları çerçevesinde Avrupa Birliği Genel Vize Politikasını tatbik etmeye başlamıştır.


Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında öğrenim görme amacıyla ikamet etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşlarının vizesi olmalıdır.


Onaylanan öğrencilere Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Bulgaristan Cumhuriyeti’nde eğitim görmek için kabul edildiklerini belgeleyen Onay Belgesi düzenlemektedir.
 
Üniversite aday öğrencileri adı geçen Onay Belgesi ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin diplomatik misyonu nezdinde belirlenen usule uygun olarak vize başvurusunda bulunur.
 
Vizeyi aldıktan sonra ilgili öğrenci adayı seçtiği üniversiteye kaydını yaptırabilir.


Türkiye Cumhuriyeti uyruklular için sağlık yardımı Avrupa Birliği’ne üye olmayan bütün ülke vatandaşları için sağlık sigortası zorunludur. Sağlık sigortasının ibrazı vizenin verilmesine bağlıdır.


Sağlık sigortası, tutarına bağlı olarak öğrencilere tercih ettikleri sağlık kurumundan sağlık hizmeti alma imkanı verir. Önce aldıkları sağlık hizmetinin bedelini sağlık kurumuna öder ve daha sonra ödemiş oldukları bedeli ilgili sigorta şirketinden tahsil ederler.


PLOVDİV
 
Bulgaristan’ın ikinci en büyük şehri olan Plovdiv, ülkenin Güney Merkez bölümünde yer alır. Nüfusu 400 000 kişiden ibaret Plovdiv, en eski Avrupa şehirlerinden biri olarak bilinir.
 
Milattan 4. 000 yıl önce kurulan şehir Roma, Bizans ve Yunan dönemlerinden benzersiz kültürel mirasa sahiptir.
 

Sakın bohem ruha sahip olarak bilinen Plovdiv, Bulgaristan’ın kültür başkenti kabul edilir.
Yıl boyunca burada tiyatro, caz ve sanat etkinlikleri yapılır. Plovdiv’te, korunmuş ve restore edilmiş iki adet amfitiyatro bulunmaktadır.
 
5 üniversitesi olan Plovdiv ülkenin dört bir yanından gençlerle doludur. Ayrıca özellikle en fazla Türkiye ve Yunanistan’dan gelen birçok yabancı öğrencinin de evi sayılır.
 

 

Plovdiv’e seyahat zor bir iş değildir. Şu an itibariyle Plovdiv Hava Limanı’ndan İngiltere, İtalya ve Almanya’ya seferler yapılır. Bunun dışında dünyanın her noktasına karşılıklı seferler yapılan Sofya Hava Limanı Plovdiv’ten bir buçuk saat mesafededir.
 
Plovdiv’in, elverişli otobüs ve demiryolu ile ülkenin her noktasına ulaşım imkanı bulunmaktadır. Plovdiv’in yakınlarında birçok Plovdivlinin tatil günlerini geçirdiği son derece güzel olan Rodop dağları bulunmaktadır.
 
Cesaret isteyen bir bilim ve meslek olan tıbba kendinizi vermeyi, hastalara yardım etmek ve onları tedavi etmek için öğrenim görmeyi istiyorsanız Plovdiv Tıp Üniversitesini seçmeniz kesinlikle en iyi tercihiniz olacaktır.

Öğretim Ücretleri;


Tıp (Bulgarca)
 
Hazırlık : 3200 Euro
 
Lisans : 7000 Euro
 

Tıp (İngilizce)
 
Hazırlık: 3000 Euro
 
Lisans : 8000 Euro
 

Eczacılık (Bulgarca)
 
Hazırlık : 3200 Euro
 
Lisans : 7000 Euro
 

Diş Hekimliği (Bulgarca)
 
Hazırlık : 3200 Euro
 
Hazırlık : 7000 Euro
 

Diş Hekimliği (İngilizce)
 
Hazırlık : 3000 Euro
 
Lisans : 8000 Euro
 
 

Öğrenim Ücretlerinizi  2 Eşit Taksitle sömestr basında Üniversiteye ödersiniz