MAKEDONYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ülke Genel Kimliği
 

Resmi Adı: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti


Yönetim Sekli: Parlamenter demokrasi


Başkent: Üsküp (Skopje)


Bağımsızlık Günü: 17 Eylül 1991


Yüz Ölçümü: 25.713


Nufus: 2,066.718 (2009 Şubat)


Nüfus Artış Oranı: %0.262 (2009)


Etnik Gruplar: Makedon %64.2


Arnavut %25.5

Türk % 3.9


Romen %2.7


Sırp %1.8


Diğer %2.2


Din:
 
Makedon Ortadoksu % %64.7


Müslüman %33.3


Diğer Hıristiyanlar %0.37


Diğer %1.63


Dil: Makedonca %66.5


Arnavutça %25.1


Romence %%1.9


Sırpça %1.2


Diğer % 1.8 (2002)


Para Birimi: Makedon Dinarı


Cumhurbaşkanı: George Ivanov(12 Mayıs 2009)


Başbakan: Nikola Gruevski


Milli Bayram: 8 Eylül Bağımsızlık Günü ve 2 Ağustos Milli Gün


Ülkede yürütme gücü başbakan ve bakanlardan meydana gelmektedir ve Cumhurbaşkanı atamaktadır ve de meclisin onayına tabidir. Hükümet
meclisi tüm üye sayısının salt çoğunluğuna göre seçilir. Hükümet günlük islerini yapar ve meclise karsı sorumludur.


Meclise yasa ve teklif sunar. Ayrıca Hükümet kararnameler hazırlar ve yasaların uygulanabilmesi ile ilgili diğer düzenlemeleri gerçekleştirir. Bunlara ek olarak hükümetin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde kamu görevlilerini görevden atama ve görevden alma Yetkisi de bulunmaktadır.


Ülkede yasama gücü Sobranje adlı 120 üyeli mecliste bulunmaktadır. 120 üyenin 85’i doğrudan halk oyu ile 35’i ise partilerin nispi oylarına göre 4 yıllık bir dönem için belirlenir. Meclis Üsküp’de toplanır. Yasalar ve önergeler hazırlamak uluslararası anlaşmaları onaylamak yasama yetkisinin görevleri arasındadır.


Ülkede Yargı Gücü Mahkemelerdedir.1995 Mahkeme kanununa göre 27 Bidayet Mahkemesi, 3 Temyiz Mahkemesi ve 1 de Yüksek Mahkeme vardır. Ayrıca üyeleri Sobranje tarafından seçilen bir anayasa Mahkemesi mevcuttur.


Mahkemeler özerk ve bağımsızdır.


Hakimler anayasa, yasalara uygun olarak karar verirler. Mahkeme tipleri, mahkemelerin Görev ve yetkileri, kuruluş fesihleri, örgütlenmeleri ve oluşumlarıyla izleyecekleri süreçler Sobranje temsilcilerinin 2/3 oyu ile onaylanan bir anayasa tarafından belirlenmektedir.


Sobranje yargıçların dokunulmazlıklarını güvence altına almaktadır. Yargıçların siyasi


Faaliyette bulunmaları yasaktır. Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi ülkedeki en  yüksek mahkemedir.