Adı: BULGARİSTAN                           
 
Resmi adı: Bulgaristan Cumhuriyeti

Konumu: Güneydoğu Avrupa, Balkan Yarımadası

Yüzölçümü: 110.993,6 km²

Başkenti: Sofya

Bağımsızlık Tarihi: 22 Eylül 1908

Ulusal Tatil Günü: Bağımsızlık Günü, 3 Mart (1878)

Anayasa: 12 Temmuz 1991

Nüfus: 7 973 671 (2001)

Oy Verme: 18 yas ve üzeri Bulgaristan vatandaşları

Etnik Dağılım: Bulgar %83,6, Türk %9,5, Roma %4,6, Diğer %1,5

Diller: Bulgarca, etnik azınlık dilleri

Dinler: Bulgar Ortodoks %84, Müslüman %12, Musevi %1, Katolik, Protestan, Gregoryen-Ermeni

Coğrafya

Konumu: Güneydoğu Avrupa'da, Karadeniz'in kıyısında, Romanya ve Türkiye arasında Coğrafi Koordinatları: 43 00 Kuzey, 25 00 Doğu

Yüzölçümü:

Toplam: 110.910 km²

Kara ile kaplı alan: 110.550 km²

Su ile kaplı alan: 360 km²

Kıyamsalı yüzölçümü: Tennessee'den biraz daha büyük

Ülke sınırları:

Toplam: 1.808 km

Sınırdaş ülkeler: Yunanistan 494 km, (Eskiden Yugoslavya'ya bağlı olan) Makedonya 148 km, Romanya 608 km, Sırbistan ve Dağlık Karadağ 318 km (hepsi Sırbistan’la), Türkiye 240 km

Kıyı şeridi uzunluğu: 354 km

Deniz bilgileri:

Hemhudut alan: 24 deniz mili

Harici ekonomik alan: 200 deniz mili

Kıta sahanlığı: 12 deniz mili

Iklım: ılıman; kıslar soğuk ve yağışlı; yazlar sıcak ve kurak

Arazi: Yoğunlukla dağlık, kuzeyde ve güneydoğuda alçak alanlar mevcut

Belli başlı yükseklikler:

En alçak nokta: Karadeniz 0 m

En yüksek nokta: Musalla 2.925 m

Doğal kaynaklar: boksit, bakir, kursun, çinko, kömür, kereste, tarıma elverişli topraklar

Siyasi Sistem

Bulgaristan yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı temeli ile yönetilen parlamenter bir
cumhuriyettir. Ülkenin en üst düzey kanunu anayasadır.

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı devletin basıdır ve orduların başkomutanlığı, Milli Güvenlik Konsey  Başkanlığı gibi genel yetkilere sahiptir.
 
Cumhurbaşkanının sorumluluk ve yetkileri arasında atamalarda bulunmak, rütbe ve nisan takmak; kentlere, köylere ve coğrafi yerlere isim vermek, meclisten geçen yasaları resmi gazetede yayımlatmak ve söz konusu yasalara ilişkin erteleme, veto etme gibi girişimlerde bulunmak da yer alır.

Cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçim ve genel oy ile beş yılda bir ve üst üste en fazla iki kez seçilir. Cumhurbaşkanına cumhurbaşkanı yardımcısı yardımcı olur.

Cumhurbaşkanı: George Parvanov (22 Ocak 2002'den beri)

Yürütme

Yürütme görevi Bakanlar Kurulu'na aittir. Ulusal Meclis kabineyi kurmakla görevli başbakanı dört yıllık bir dönem için seçer. Başbakan Ulusal Meclis'e kabinede değişiklik yapılmasını teklif edebilir. Bakanlar Kurulu, bulundukları yönetim birimlerde (bölgelerde) yürütme erkini temsil eden bölgesel valileri atar. Bakanlar Kurulu bütün bakanlardan ve bakanlarla es düzeyde yetkiye sahip komitelerin başkanlarından oluşur. Ülkedeki en yüksek yürütme organı olusunun yanı sıra bakanlar kurulu yasama ile ilgili çeşitli islerin - kararnameler, yönetmelikler, düzenlemeler, önergeler ve talimatnameler - uyarlanması ile yürütülmesinden, yasa taslakları hazırlayıp bunların meclise gönderilmesinden ve onaylanan yasaların yürürlüğe konmasından sorumludur. Ulusal Meclis güven oylaması ile kabineyi düşürme yetkisine sahiptir.

Başbakan: Sime on Saxe-Coburg-Gotha (Temmuz 2001'den beri)

Yasama

Yasama gücü dört yıllık genel seçimlerle yenilenen Ulusal Meclis’in elindedir. Yetki ve gücünü anayasadan alıp yasalar ve önergeler üzerine görüşmeler yaparak çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştiren Ulusal Meclis Sofya'da toplanır.

Yargı

Yargı erki üyeleri üç temel yargı kurulusunu - Hakimler Kurulu, Savcılık Dairesi ve Soruşturma Dairesi - temsil eden Yüksek yargı Konseyi'nin denetimindedir. Yüksek yargı Konseyi bu üç kurulusun başkanlarını atar. Ayrıca hakim ve savcıları atamakla ve denetlemekle yükümlü olan bu kurul Yüksek Temyiz Mahkemesi'ne, Yüksek Divan'a başkan ataması ve Bassavci'yi seçmesi için Cumhurbaşkanı’na teklifte bulunur. Yüksek yargı Konseyi - eski yargı üyeleri ile Ulusal Meclis'ten belirli bir kota dahilinde seçilen üyeler ile yargı temsilcileri/yargıçlar, savcılar ve sorgu yargıçları gibi - değişik niteliklere sahip üyelerdendir.