Lise Diploması
Lise Diploması aslı ve noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli.
Pasaport Fotokopisi
Pasaportun geçerlilik süresinin en az iki yıllık olması gerekir. (10 yıllık olması önerilir.)
Transkript
Lise Not Dökümü 1.2.3.4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.
Sağlık Raporu
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu, Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli (Tek Dr. imzası yeterlidir.)
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli
Fotoğraf
12 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.
Adli Sicil Kaydı
Adliye'den sabıka kaydı olmadığına dair belge, Vilayet makamından apostilli
Taahhütname
Yurtdışında eğitim göreceği süre boyunca eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacağına dair noterden belge. Vilayet makamından apostilli
İkametgah
Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet ve vilayet makamından apostilli
Uluslararası Doğum Belgesi
Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet ve Vilayet makamından apostilli
SGK Hizmet Dökümü
SGK’da sigortalı olduğunuza dair belge. (Yoksa 1 yıllık özel sağlık sigortası) 
Vekaletname
Yurtdışında eğitim işlemlerini danışmanımıza işlemlerle ilgili yetki verdiğinize dair noterden belge. Vilayet makamından apostilli