LİSE DİPLOMASI
 Lise Diplomasının Aslı , ve Noterden Tasdikli Sureti Vilayet Makamından Apostilli.
TRANSKRIPT
 Lise Not Dökümü; 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu Notlarını Gösteren Belge Vilayet Makamından Apostilli.
ADLİ SİCİL KAYDI
 Adli Sicil Kaydı; Vilayet Makamından Apostilli.
SAĞLIK RAPORU
 Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )
HEPATİT C VE HIV TESTİ
Devlet hastanelerinden HEPATİT C ve AIDS negatif ibaresi yer almalıdır. Sağlık müdürlüğü onaylı ve vilayet makamından apostilli
NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 Nüfus Müdürlüğünden Nufus Kayıt Örneği , Vilayet Makamından Apostilli.
PASAPORT SURETİ
 Yeni Pasaportlarda Sadece Resimli  Kısım Fotokopisi ( Pasaport en az 5 yıllık olması önerilir. )
TAAHÜTNAME
 Yurtdışında Eğitim Göreceği Süre boyunca Eğitim ve Yaşam Masraflarını Karşılayacağına Dair Noterden Belge.
( vilayet makamından apostilli )
VEKALETNAME
  Öğrenci noterden  yaptıracak ( örneği için ofislerimizden bilgi alabilirsiniz.Vilayet makamından apostilli
İKAMETGAH
 1 Adet Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli
FOTOGRAF
 6 Adet Vesikalık Fotograf
DOĞUM BELGESİ FORMÜL A
 Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli...( Noter Onaylı olmayacak.)