LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması aslı ve Noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli.    

PASAPORT SURETİ

Pasaportun resimli olan bölümün fotokopisi ( apostil mührüne ve notere gerek yok ) ( Pasaport bitiş süresi en az 2 yıl süreli olması gerekli)

SAĞLIK RAPORU

Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )

TRANSKRIPT

Lise Not Dökümü 1.2.3.4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belgenin aslı ve Lise Not Dökümü Noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli

VELİ İŞ DURUMU
Velinin çalıştığı veya emekli olduğuna dair belgenin aslı
FOTOGRAF
7 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.
DOĞUM BELGESİ FORMÜL A

Nüfus müdürlüğünden alınacak belgenin aslı ve Noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli..

TAAHÜTNAME

Yurtdışında eğitim göreceği süre boyunca eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacağına dair noterden belge. Vilayet Makamı'ndan Apostil Mührü bastırılmalıdır. 

ADLİ SİCİL KAYDI
Adli sicil kaydının aslı ve noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER