LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması fotokopisi ve noterden tasdikli sureti apostilli.
TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.
NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 Nüfus Müdürlüğünden Nufus Kayıt Örneği , Vilayet Makamından Apostilli.
KİMLİK FOTOKOPİSİ
Kimlik Fotokopisi 
FOTOGRAF
6 Adet vesikalık fotograf arka zemini beyaz olması gerekir.
İKAMETGAH
İkametgah Belgesi Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli
PASAPORT SURETİ
Yeni Pasaportlarda Sadece Resimli  Kısım Fotokopisi ( Pasaport en az 5 yıllık olması önerilir. )
ADLİ SİCİL KAYDI
Adli Sicil Kaydı; Vilayet Makamından Apostilli.
TAAHÜTNAME
Öğrencinin ailesi tarafından,öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına dair, noterden ve Vilayet makamından apostilli
SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER