LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması Noterden tasdikli suret,vilayet makamından apostilli.
SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )
TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu Notlarını Gösteren Belge, Vilayet Makamından Apostilli.
ADLİ SİCİL KAYDI
Adli Sicil Kaydı; Vilayet Makamından Apostilli.
PASAPORT FOTOKOPİSİ
Yeni pasaportların sadece fotograf sayfasının fotokopisi  ( Apostile gerek yoktur. Bitiş süresi en az 4 sene süreli olması tavsiye edilir.)
İKAMETGAH BELGESİ
İkametgah Belgesi (Not: Adres Yazılması gerekli ) Vilayet Makamından Apostilli
FOTOGRAF
7 Adet vesikalık fotograf arka zemini beyaz olması gerekir.
TAAHÜTNAME
Öğrencinin ailesi tarafından,öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına dair,noterden tasdikli, Vilayet makamından apostilli
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER