LİSE DİPLOMASI
Lise Diplomasının Aslı Apostilli , ve Noterden Tasdikli Sureti Vilayet Makamından Apostilli.
TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü; 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu Notlarını Gösteren Belge Vilayet Makamından Apostilli.
ADLİ SİCİL KAYDI
Adli Sicil Kaydı; Vilayet Makamından Apostilli.
SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )
HEPATİT C VE HIV TESTİ
 Devlet hastanelerinden HEPATİT C ve AIDS negatif ibaresi yer almalıdır. Sağlık müdürlüğü onaylı ve vilayet makamından apostilli

NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ
Nüfus Müdürlüğünden Nufus Kayıt Örneği , Vilayet Makamından Apostilli.
PASAPORT SURETİ

Yeni Pasaportlarda Sadece Resimli  Kısım Fotokopisi ( Pasaport en az 5 yıllık olması önerilir. )

TAAHÜTNAME
Yurtdışında Eğitim Göreceği Süre boyunca Eğitim ve Yaşam Masraflarını Karşılayacağına Dair Noterden Belge.
( vilayet makamından apostilli )
VEKALETNAME
 Öğrenci noterden  yaptıracak 2 Ayrı Vekalet gerekli ( örneği için ofislerimizden bilgi alabilirsiniz.Vilayet makamından apostilli 
İKAMETGAH
2 Adet Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli
SGK PROVİZYON BELGESİ
Sosyal Sigorta güvencesi olan öğrenciler SGK sorgulama ekranından yazdırılması gereklidir.  

Sorgulama Linki https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LoginT.action 

Not: Öğrencinin Sosyal güvencesi yoksa özel sağlık sigortası yaptırabilir. Resmi Makamdan Muhurlu İmzalı ve Apostilli olması gerekli.


FOTOGRAF
6 Adet Vesikalık Fotograf
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER