LİSE DİPLOMASI
Lise Diploması Noterden tasdikli suret,vilayet makamından apostilli.
TRANSKRIPT
Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.
SAĞLIK RAPORU
Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu, sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli. ( Tek Dr. imzası yeterli )
LİSE UYGUNDUR BELGESİ
Öğrencinin,en son mezun olduğu okuldan alınacak, Verilen diplomanın yüksek öğrenim almak için yeterli olduğuna dair yazı ( Bağlı bulunduğu liseden onaylı ve vilayet makamından apostilli.
PASAPORT FOTOKOPİSİ
Yeni pasaportların sadece resim olan sayfasının fotokopisi  ( Apostile gerek yoktur. Pasaportunuzun bitiş süresi en az 4 sene süreli olması tavsiye edilir.
FOTOGRAF

6 Adet vesikalık fotograf arka zemini beyaz olması gerekir.

KİMLİK FOTOKOPİSİ
Kimlik fotokopisi ( Apostil Mührüne gerek yoktur.)
TAAHÜTNAME
Öğrencinin ailesi tarafından,öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına dair,noterden tasdikli
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER