Priştine

Kosova'nın başkenti ve en büyük kentidir.

Kosova, Güneydoğu Avrupa'da, Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan, 1999 yılından bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. 17 Şubat 2008 de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

BM'nin idaresinde olan Priştine'nin nüfusu yaklaşık 600.000'dir. Şehrin nüfusunun büyük bir kısmını Birleşmiş Milletler, kısaca BM, 24 Ekim 1945'te kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır.

Balkan kavimlerinden. Bir Slav boyu olan Sırplar, Slav dillerinin güney grubuna giren Sırp-Hırvat dili konuşurlar. 

 Kosova'nın idari eğitim ve kültürel merkezi olan Priştine'de Priştine Üniversitesi ve Priştine Uluslararası Havaalanı bulunmaktadır.

Nüfus ve Kültürel Yapı

Başkent Priştine'nin nüfusu 200.000 civarındadır.

2011 Kosova Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Priştine’nin toplam nüfusu 198.214’tür. Belediye sınırları içinde km2’ye düşen insan sayısı 385.5 olarak görünmüştür.

Şehirde Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Sırplar ve Romlar yaşamaktadır. Şehir, başkent olması sebebiyle, çok etnikli bir yöne sahiptir.

Kosova'nın geneli de çok etniklidir ancak Priştine, birçok yönüyle Kosova'nın diğer şehirlerinden ayrılır.

Burası, tipik bir Balkan ve Müslüman şehri olması sıfatının üstüne Avrupa tarzı Batı kültürünü de eklemiş bir yapı arz eder.

Şehir, Kosova’nın alışveriş, eğlence ve gece hayatı bakımından en canlı şehridir. Büyük alışveriş merkezleri ve kafeler, özellikle genç nüfusun buluşma yerlerinin başında gelir.

Ekonomi

Priştine’de son rakamlara göre 8.725 adet işletme ve 75.089 çalışan mevcuttur.

Son savaşın akabinde ekonomik canlanmayla doğru orantılı olarak şehirde çok sayıda yol yapımı, yol düzeltme ve genişletme çalışması yapılmıştır.

Altyapı çalışmaları yapılmıştır. Şehrin güneyinden Ferizovik’e otoyol çalışması başlatılmıştır.

 

Copyright 2021 © | Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ltd.Şti.